colorful gradient background

Ons Onderwijs

culture-alt
windkracht vaarroutes horizonvervuiling energietransitie vogelstrefte

Wat is project based learning?

Project based learning (PBL) is een onderwijsmethode die leerlingen in de praktijk betrekt bij levensechte vraagstukken en aanspraak maakt op het probleemoplossend vermogen van een kind. Begeleid door onze docenten en professionals van buiten (ondernemers, politici, bestuurders, etc) mogen ze vanuit hun eigen invalshoek actuele vraagstukken oplossen. Voor een oplossing van deze vragen verkennen zij de praktijk en maken zij gebruik van kennis uit diverse vakken, van biologie tot wiskunde en van Nederlands tot geschiedenis.

Zo ontdekken zij hoe vakken met elkaar samenhangen en waarom zij leren. Dit leidt aantoonbaar tot betere leerresultaten en de ontwikkeling van vaardigheden zoals onderzoeken, samenwerken en reflecteren.

brit
mode zelfvertrouwen vintage stress groepsdruk

Eigentijds onderwijs

Bij John Dewey College krijg je gewoon goed, maar eigentijds onderwijs.

We hebben een 3-jarige brugperiode. We geloven net als de Onderwijsraad niet in vroege selectie, vandaar dat we pas aan het eind van het 3e jaar samen met jou, je ouders en coach kijken wat het beste vervolg is: havo of vwo.

We zijn ervan overtuigd dat ons onderwijs heel veel kansen biedt om jezelf als leerling optimaal te ontplooien. Tegelijkertijd dagen we je behoorlijk uit.

Ons goede onderwijs kenmerkt zich door:

We doen dit op een eigentijdse, wetenschappelijk onderbouwde manier: in samenhang en aan de hand van projecten. In samenwerking met medewerkers van Universiteit Leiden zorgen de vakdocenten, samen met mensen van buitenaf voor uitdagende levensechte projecten. Zo kan het zijn dat je maandagochtend eerst op school bent, maar ’s middags naar een andere plek gaat voor een project. Dat kan bij een kunstenaar zijn, of een ondernemer, of bij studenten. We noemen dit ‘project based learning’. Kortom: we halen de buitenwereld naar binnen en brengen de binnenwereld naar buiten.

Voor de bovenbouw (4 en 5 havo, 4/ 5 en 6 vwo) ontwikkelen we een programma dat hierop voortborduurt en je tegelijkertijd goed voorbereidt op de (eind)examens.

John Dewey

Wie is John Dewey?

John Dewey (spreek uit John Doewie) leefde van 1859 tot 1952. In Nederland is hij minder bekend, maar in de Verenigde Staten geniet hij veel aanzien als filosoof, psycholoog en pedagoog. Hij is beroemd geworden door een aantal publicaties, waarvan Democracy and Education (1916) het meest bekend is.

Dewey geloofde heilig in de democratie. Hij was echter wel van mening dat scholen en de maatschappij moesten veranderen, vooral door diversiteit en creativiteit te stimuleren. Zaken die vandaag de dag weer volop in de schijnwerpers staan.

In Deweys ogen is een school de samenleving in het klein, waar kinderen voorbereid worden op volwaardig burgerschap van de samenleving. Voor hem stond onderwijs in relatie tot alles buiten het onderwijs. Wat binnen scholen gebeurt, moet aansluiten bij de echte wereld. Het onderwijs zou volgens Dewey het leven zelf moeten betreffen.

Meer weten over John Dewey? Op Wikipedia kun je hem nog beter leren kennen.