colorful gradient background

Onze school

Als nieuwsgierigheid de bron van vooruitgang is, waarom negeert bijna elke school dit dan?

marc
Taal Beweging Geschiedenis Filosofie Wetenschap

Manifest

We krijgen het gratis en voor niks mee met onze geboorte: nieuwsgierigheid.

Een prachtige gave die ons helpt om de wereld beter te begrijpen. En tegelijk onze belangrijkste bron van vooruitgang. Wij vinden dat onderwijs dat zou moeten koesteren. Echter, in de praktijk wordt het helaas uitgedoofd. Traditioneel onderwijs is voor nieuwsgierige, autonome kinderen vaak onbevredigend. Logisch, hun intrinsieke en natuurlijke drijfveer wordt namelijk genegeerd. Dat is demotiverend en laat hun potentieel onbenut.

Er is behoefte aan onderwijs dat er is voor kinderen die nooit ophouden met vragen stellen en bij wie je niet wegkomt met halfbakken antwoorden. Voor diegenen die apparaten uit elkaar schroeven, om uit te zoeken hoe het werkt. En voor de kinderen die alles van een afstandje haarscherp observeren, om zo niets te hoeven missen.

Voor die kinderen beginnen wij daarom het John Dewey College, de eerste school in Den Haag waar nieuwsgierige kinderen met een havo-, havo/ vwo-, of vwo-schooladvies leren op basis van project based learning (PBL). Dit is een onderwijsmethode die leerlingen in de praktijk betrekt bij echte vraagstukken en aanspraak maakt op het probleemoplossend en kritisch vermogen van een kind.

Voor oplossing van de vragen verkennen zij de praktijk en maken zij gebruik van kennis uit diverse vakken, van biologie tot wiskunde en van Nederlands tot geschiedenis. Zo ontdekken zij hoe vakken met elkaar samenhangen en waarom zij leren. Dit leidt aantoonbaar tot betere leerresultaten en de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden zoals onderzoeken, samenwerken en reflecteren.

Onze school is vernoemd naar de Amerikaanse filosoof en pedagoog John Dewey. Voor hem stond onderwijs in relatie tot alles buiten het onderwijs. Wat binnen scholen gebeurt, moet aansluiten bij de echte wereld en de interesses en drijfveren van de leerling. Het onderwijs zou volgens Dewey het leven zelf moeten betreffen.

In deze filosofie past ook dat onze school relaties aangaat met professionals, ondernemers, politici en bestuurders die de leerlingen deelgenoot maken van hun praktijkervaringen en de actuele vraagstukken waar zij tegenaan lopen. Door met hen en met elkaar samen te werken, leren zij problemen in hun context te plaatsen en vanuit andere perspectieven te benaderen.

Onze onderwijsvisie is relevanter dan ooit. Bestaande systemen kraken in hun voegen en oude structuren zijn niet bij machte om antwoorden te geven op de complexe vragen van deze tijd. Wij geloven dat deze transitieperiode behoefte heeft aan de daadkrachtige, opbouwende probleemoplossers die wij van onze leerlingen willen maken.

Bij John Dewey College speelt nieuwsgierigheid geen bijrol in de coulissen, maar staat het midden in de spotlights. Want een kind dat vragen mag blijven stellen, blijft gemotiveerd om te leren. Nieuwsgierigheid is de makkelijkste en mooiste startknop die er is. En de kortste weg naar het best denkbare onderwijs. Onderwijs waar de wereld beter van wordt.

John Dewey College

Project based learning

white building
Evenementen Digitalisering Geschiedschrijving Emancipatie Alfabetisme

Locatie en Nieuwbouw

Onze school staat in de Haagse wijk De Binckhorst. Op dit moment verandert de wijk in een razend tempo. In de komende jaren wordt dit een plek waar wonen, werken en ontspannen bij elkaar komen. Hip, duurzaam, rauw zijn een paar kernwoorden die van toepassing zijn op de wijk.

Het definitieve schoolgebouw moet nog gebouwd worden. We weten nog niet helemaal precies waar dit zal zijn, maar het zal in ieder geval in de Trekvlietzone zijn. We zijn hierover in overleg met de gemeente Den Haag en verwachten in juni 2023 uitsluitsel te hebben. Te zijner tijd zullen we alle partijen uitnodigen om mee te denken over het gebouw en de inrichting ervan. Dus ook onze leerlingen! Hoe cool is dat? Er zijn maar weinig leerlingen die dat kunnen zeggen!

Tot die tijd zijn we gevestigd op de tweede etage van KC de Binck, die helemaal voor ons is.

John Dewey College
Sint Barbaraweg 4
2516 BT DEN HAAG
Telefoon: 070 – 700 2950
E-mail: info@johndeweycollege.nl

monument
Tsaar Nicolaas II Recht Carnegie Internationaal Monument

Lucas Onderwijs

Onze school maakt deel uit van Lucas Onderwijs en valt onder regiodirectie Den Haag,
Lucas Voortgezet Onderwijs Den Haag (LVODH)

Lucas Onderwijs is een dynamische en betrokken stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs. De medewerkers van Lucas Onderwijs werken vanuit de visie dat ieder kind recht heeft op het best denkbare onderwijs om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger.